LSAF Prezidiumo posėdis

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija informuoja Jus, kad 2020-01-16 vyko neeilinis LSAF Prezidiumo posėdis. Jame buvo svarstytas gautas LSAF Prezidento ir rinktinės trenerio Bronislavo Vyšniausko pareiškimas dėl atsistatydinimo iš pareigų. Prezidiumo nariai vienbalsiai patenkino Prezidento prašymą.

Remiantis LSAF įstatais Prezidento pareigas laikinai eis LSAF Viceprezidentas Dr. Vytautas Čepas. Visų olimpinės rinktinės kandidatų ir pamainos sportininkų treniruočių procesą vykdys Vincas Šlevinskis.