Antidopingas

Žygimantas Stanulis pažeidė taisyklių 2.2 punktą,  t.y. sportininkas baudžiamas  už draudžiamojo metodo naudojimą. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. balandžio 26 d.

Irmantas Kačinskas  pažeidė taisyklių 2.2 punktą, t.y. sportininkas baudžiamas  už draudžiamojo metodo naudojimą. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. balandžio 26 d.

Bronislavas Vyšniauskas (Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos prezidentas ir treneris), kuris pažeidė taisyklių 2.8 punktą, t.y. paskyrė sportininkams draudžiamąjį metodą ir pažeidė taisyklių 2.6.2 punktą, t.y. turėjo draudžiamąsias medžiagas. Skirta sankcija: 10 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2030 m. sausio 15 d.

Ramūnas Vyšniauskas (Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos treneris), kuris pažeidė taisyklių 2.6.2 punktą, t.y. turėjo draudžiamąsias medžiagas. Skirta sankcija: 8 metų diskvalifikacija (antrasis pažeidimas per 10 metų laikotarpį). Diskvalifikacijos pabaiga: 2028 m. sausio 15 d.

Lolita Rapolienė (Lietuvos sunkiosios atletikos federacija),  pažeidė taisyklių 2.8 punktą, t.y. paskyrė sportininkams draudžiamąjį metodą. Skirta sankcija: 5 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2025 m. birželio 1 d.

Vytautas Stašinskas (Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos gen. sekretorius) pažeidė taisyklių 2.9 punktą, t.y. bendrininkavo pažeidžiant antidopingo taisykles. Skirta sankcija: 3 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2023 m. balandžio 30 d.