Rinkiminė-ataskaitinė konferencija, Klaipėda 2022.03.05

Šių metų kovo 5 dieną, Klaipėdoje vyko rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurioje užsiregistravo ir dalyvavo 13 iš 14 Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos narių.
LSAF Prezidentu išrinktas dr. Vytautas Čepas, kuris atvirame balsavime iš trijų kandidatų, gavo daugiausia balsų ir turėdamas daugumos narių pasitikėjimą vadovaus federacijai ateinančius keturis metus.
Generalinio sekretoriaus pareigos patikėtos vienbalsiai Modestui Šimkui.
Viceprezidentais patvirtinti Laimonas Pivoras bei Jonas Navecka.
Prezidiumo nariais išrikti: Alvydas Kirkliauskas, Vincas Šlevinskis, Liudas Čičirka, Zigmontas Šimkus, Bronislovas Šiaudkulis, Algirdas Ananka ir Mindaugas Janulis.
Trenerių tarybos pirmininku ir rinktinės treneriu patvirtintas Vincas Šlevinskis, su kuriuo trenerių taryboje išrinkti dirbti Gintarė Bražaitė, Algimantas Trajanauskas, Laimas Li-cin-chai, Mindaugas Janulis, Bronislovas Šiaudkulis ir Dovydas Sužiedėlis
Revizijos komisiją sudarys Danutė Kuncienė, Liudas Čičirka ir Mantas Žvirblys.
Jaunimo reikalų komisijos nariais išrinkti Vytautas Gloveckas, Tadas Statkevičius ir Regimantas Norvilas.
Teisėjų komisijos pirmininku išrinktas tarptautinės kategorijos teisėjas Kęstutis Kalunda, taipogi komisiją sudarys Statys Mėčius ir Alvydas Gvergždys.
Konferencijoje patvirtinti keturi nauji LSAF nariai – du iš Vilniaus ir po vieną iš Telšių bei Panevėžio.
Geriausiais 2021m. metų sunkiaatlečiais apdovanoti vyrų tarpe Arnas Šidiškis, merginų tarpe Gintarė Bražaitė bei Lijana Jakaitė.
Už aukštus sportinius pasiekimus pagerbtas karjera baigęs Europos čempionas Žygimantas Stanulis.