Klaipėdos Universiteto garbės daktaro vardas suteiktas LSAF Prezidentui Vytautui Čepui

Sveikiname Lietuvos sunkiosios atletikos Prezidentą Dr. Vytautą Čepą su jam  suteiktu Klaipėdos universiteto (KU) garbės daktaro vardu.

Vytautas 1990 m. buvo pirmas Išrinktas Klaipėdos miesto Deputatų Tarybos Pirmininkas, kuris tarybai vadovavo 5 m. (visą kadenciją iki 1995 m.) Vytautas Čepas yra Lietuvos rašytoju sąjungos narys, išleidęs 8 knygas; produktyvus publicistas, įvairiose žiniasklaidos priemonėse paskelbęs virš 2000 straipsnių. 1996-2000 m. ir 2004-2008 m.buvo išrinktas į LR Seimą ir dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Sveikatos apsaugos komitetuose. Vytautas aktyviai reiškėsi išvedant sovietų kariuomenę iš Klaipėdos, aktyviai dalyvavo sporto gyvenime. Vytautas Čepas Pirmųjų pasaulio galiūnų konkursų Klaipėdos organizacinio komiteto pirmininkas. Šiuo metu laikinai eina Lietuvos Sunkiosios atletikos federacijos prezidento pareigas.