Antidopingas

Žygimantas Stanulis pažeidė taisyklių 2.2 punktą,  t.y. sportininkas baudžiamas  už draudžiamojo metodo naudojimą. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. balandžio 26 d.

Irmantas Kačinskas  pažeidė taisyklių 2.2 punktą, t.y. sportininkas baudžiamas  už draudžiamojo metodo naudojimą. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. balandžio 26 d.

Bronislavas Vyšniauskas (Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos prezidentas ir treneris), kuris pažeidė taisyklių 2.8 punktą, t.y. paskyrė sportininkams draudžiamąjį metodą. Skirta sankcija: 10 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2030 m. sausio 15 d.

Vytautas Stašinskas (Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos gen. sekretorius) pažeidė taisyklių 2.9 punktą, t.y. bendrininkavo pažeidžiant antidopingo taisykles. Skirta sankcija: 3 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2023 m. balandžio 30 d.