Anapilin iškeliavo sunkiosios atletikos veteranas, teisėjas Egidijus Balčikonis

Nesulaukęs 55 metų, netikėtai mirė sunkiaatletis Egidijus Balčikonis. Anapilin iškeliavęs sportininkas paliko žmoną Aną ir sūnų Edgarą. Sportininkas gimė 1965 metais gegužės 28 dieną ir mirė nesulaukęs 55-ojo gimtadienio.

Velionis pašarvuotas laidojimo namų „Liūdinta“ didžiojoje šarvojimo salėje. Lankymas nuo kovo 12 dienos 16 val.

Laidotuvės Šilaičių kapinėse kovo 13 dieną. Urna išnešama 16 val.

Lietuvos sunkiosios atletikos federacija reiškia nuoširdžią užuojautą Egidijaus Balčikonio šeimai.